Armaturne mreže

Armaturne mreže predstavljaju glavni proizvod tvrtke FeMIS d.o.o. Godišnja proizvodnja iznosi preko 15.000 tona. Za izradu strojno zavarenih armaturnih mreža koristi se rebrasta čelična žica dobivena postupkom hladnog valjanja. Proizvodni procesi se obavljaju na visoko produktivnim i potpuno automatiziranim strojevima. U prvoj fazi proizvodnje koristimo stroj za hladno valjanje njemačkog proizvođača strojeva KOCH. U drugoj fazi proizvodnje koristimo stroj za varenje armaturnih mreža austrijskog proizvođača strojeva EVG. Armaturne mreže se koriste kao finalni proizvod za armiranje betonskih konstrukcija.
Standardna dimenzija armaturnih mreža iznosi 6.00 x 2.15 m. Oznake standardnih mreža sa tehničkim karakteristikama su prikazane u tablicama. Korak uzdužnih i poprečnih žica (šipki) ne smije biti manji od 50 mm, dok prepust ne bi trebao biti manji od 25 mm. Dozvoljena odstupanja za armaturne mreže: -Duljina i širina mreže : ±25 mm ili ±0.5%, a mjerodavna je veća vrijednost -Korak žica: ±15 mm ili ±0.7%, a mjerodavna je veća vrijednost -Prepusti: potrebno je dogovoriti u vrijeme upita i narudžbe Između proizvođača i kupca se mogu dogovoriti posebni zahtjevi za dopuštena odstupanja.


Obostrano nosive mreže

Tip ar. mreže Uzdužne mm Poprečne mm Uzudžno mm Poprečno mm Težina kg/m2 Težina kg/kom Dužina Širina Pakiranje
Q 92 4.2 4.2 150 150 1.49 19.20 6000 2150 50
Q 131 5 5 150 150 2.12 27.40 6000 2150 50
Q 139 4.2 4.2 100 100 2.21 28.50 6000 2150 50
Q 188 6 6 150 150 3.03 39.10 6000 2150 50
Q 196 5 5 100 100 3.15 40.60 6000 2150 50
Q 221 6.5 6.5 150 150 3.55 45.80 6000 2150 40
Q 257 7 7 150 150 4.12 53.20 6000 2150 30
Q 283 6 6 100 100 4.50 58.00 6000 2150 30
Q 295 7.5 7.5 150 150 4.77 61.50 6000 2150 30
Q 335 8 8 150 150 5.39 69.55 6000 2150 30
Q 385 7 7 100 100 6.12 78.90 6000 2150 30
Q 424 9 9 150 150 6.83 88.00 6000 2150 20
Q 503 8 8 100 100 8.00 103.10 6000 2150 20
Q 524 10 10 150 150 8.42 108.60 6000 2150 20
Q 636 9 9 100 100 10.12 130.50 6000 2150 15
Q 785 10 10 100 100 12.49 161.10 6000 2150 10


Uzdužno nosive mreže

Tip ar. mreže Uzdužne mm Poprečne mm Uzudžno mm Poprečno mm Težina kg/m2 Težina kg/kom Dužina mm Širina mm Pakiranje
R 92 4.2 4.2 150 250 1.01 13.00 6000 2150 50
R 131 5 4.2 150 250 1.53 19.70 6000 2150 50
R 139 4.2 4.2 100 250 1.57 20.20 6000 2150 50
R 188 6 4.2 150 250 2.00 25.80 6000 2150 50
R 196 5 4.2 100 250 2.04 26.20 6000 2150 50
R 221 6.5 4.2 150 250 2.33 30.00 6000 2150 50
R 257 7 5 150 250 2.73 35.20 6000 2150 50
R 283 6 4.2 100 250 1.27 35.00 6000 2150 50
R 295 7.5 5 150 250 3.07 39.50 6000 2150 50
R 335 8 5 150 250 3.37 43.55 6000 2150 40
R 385 7 5 100 250 3.72 47.90 6000 2150 50
R 424 9 5 150 250 4.12 53.10 6000 2150 30
R 503 8 5 100 250 4.66 60.10 6000 2150 30
R 524 10 5 150 250 4.93 63.55 6000 2150 30
R 636 9 5 100 250 5.74 74.00 6000 2150 30
R 785 10 5 100 250 6.94 89.50 6000 2150 20

Standardi & kvaliteta


FeMIS d.o.o. vrši tvorničku kontrolu proizvodnje i ispitivanja u skladu sa normama HRN EN 10080:2012 i HRN 1130-4:2008. Ispitivanje se vrši na elektromehaničkoj kidalici švicarskog proizvođača walter+bai ag . Rezultati ispitivanja se evidentiraju u odgovarajuće obrasce, te se na temelju njih izdaje uvjerenje o ispitivanju odnosno atest za dati proizvod. Oznaka kvaliteta čelika zavarenih armaturnih mreža je B500A.


U procesu proizvodnje armaturnih mreža koristimo strojeve renomiranih proizvođača KOCH Njemačka i EVG Austrija