Elementi za oplatne sisteme

Čelični distanceri za oplatu se proizvode od hladno valjane čelične trake u kvalitetu FE360. Zatezna čvrstoća čelične trake je u rasponu od 700 N/mm2 do 800 N/mm2. Čelična traka se ispituje prema standardu EN 10204 2.2, te se za istu izdaje uvjerenje o ispitivanju odnosno certifikat.


Čelični distanceri za oplatu

Širina zida (cm) Pakiranje (kom/pak) Pakiranje (pak/pal)
10 100 200
15 100 200
20 100 150
25 100 150
30 100 100
35 100 100
35 100 100
40 100 100
45 100 100
45 100 100
50 100 50
55 100 50
60 100 50
70 50 50
80 50 50


Držači oplate (Pocinčani U-profil sa kukom i rupama)

Dužina (mm) Pakiranje (kom/pak) Pakiranje (pak/pal)
500 20 300
1000 20 200
1500 10 150

Standardi & kvaliteta


FeMIS d.o.o. vrši tvorničku kontrolu proizvodnje i ispitivanja u skladu sa normama HRN EN 10080:2012 i HRN 1130-4:2008. Ispitivanje se vrši na elektromehaničkoj kidalici švicarskog proizvođača walter+bai ag . Rezultati ispitivanja se evidentiraju u odgovarajuće obrasce, te se na temelju njih izdaje uvjerenje o ispitivanju odnosno atest za dati proizvod. Oznaka kvaliteta čelika zavarenih armaturnih mreža je B500A.


FeMIS d.o.o. vrši tvorničku kontrolu proizvodnje i ispitivanja u skladu sa zahtjevima standarda EUROCODE 2.